Tom Spooney

Tom Spooney is een celebrity binnen SpooneyWorld. Hij heeft gelogeerd bij vrienden, bedrijven bezocht en avonturen beleefd met zijn vader Botas.